slider-img-1
1
2
3
4
5
6

Techniki rysowania, rycia lub żłobienia

PDF-Download
Product information

 

Techniki rysowania, rycia, żłobienia, DataMatrix oraz procesy punktowego znakowania wibracyjnego trwale znakują części robocze wykonane z materiałów stałych takich jak np. aluminium, magnez (obrobiony lub nieobrobiony), stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, żeliwo. Te techniki stosowane są w celu elastycznego szybkiego znakowania znakami alfanumerycznymi, logami lub kodami 2D. Proces ten daje trwałe znakowanie podobne do ‘dokumentu'.

Technologia rysowania/rycia umożliwia wysoką elastyczność stemplowanego tekstu, wysokości i szerokości czcionek oraz głębokości stemplowania. Ze względu na niewielkie wymagania siły, stemplowane mogą być części pełne, wydrążone oraz delikatne. Mechaniczna kompensacja tolerancji pozwala na znakowanie nawet na nachylonych lub wygiętych powierzchniach.

Uzyskane korzyści:

- Regulowana wysokość i szerokość czcionki
- Regulowana głębokość stemplowania
- Różne zestawy znaków /znaki specjalne
- Niski poziom hałasu (rysowania)
- Minimalny nacisk
- Proces jest oparty na przemieszczeniu
- materiał nie jest usuwany
- Oszczędne systemy standardowe

 

Opis procesów znakowania:

Ritzprägeverfahren

W przypadku rysowania końcówka diamentowa lub karbidowa zostaje przyciśnięta do części obrabianej, a następnie rysuje w materiale. Proces ten powoduje wytwarzanie bardzo niewielkiej ilości wiórów.

 

Nadelprägeverfahren

Podczas znakowania poprzez rycie, karbidowa igła znakująca uderza w powierzchnię części obrabianej z dużą częstotliwością.

 

Prägen von Punktschrift, DataMatrix und Vibropeening

W przypadku wyżłabiania, znakowania przy użyciu DataMatrix oraz żłobienia wibracyjnego, karbidowa końcówka uderza w powierzchnię części obrabianej z dużą częstotliwością. Tworzone w ten sposób wgłębienia tworzą czytelne znaki i/lub kod DataMatrix.

 

Więcej informacji na temat kodu DataMatrix można znaleźć tutaj.